คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ทอดกฐินสามัคคี เพื่อยกระดับวัด และชุมชน” ณ วัดโป่งพรานอินทร์ จ. สุพรรณบุรี

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมการประชุมในหัวข้อ “Innovations for the Development of Food Based Dietary Guidelines (FBDGs): Integrating Sustainability of Food System”
October 29, 2018
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัย Tsinghua ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
October 29, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ทอดกฐินสามัคคี เพื่อยกระดับวัด และชุมชน” ณ วัดโป่งพรานอินทร์ จ. สุพรรณบุรี

eg9

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “ทอดกฐินสามัคคี เพื่อยกระดับวัด และชุมชน” ณ วัดโป่งพรานอินทร์ จ. สุพรรณบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกระเบื้องมุงหลังคาวิหารพระสังกัจจายน์ และถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลือกสรรกระเบื้องมุงหลังคาให้ได้มาตรฐาน โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายพุ่มกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสนับสนุนสร้างกระเบื้อง จำนวนทั้งสิ้น 30,039 บาท และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับวัด และชุมชนได้ทราบถึงความรู้ในการเลือกกระเบื้องให้ได้มาตราฐานตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกกระเบื้ิองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Recent post