ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ณ โรงแรมพีช บลอสซั่ม รีสอร์ท หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2561
October 19, 2018
ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิด University Consortium of the 21st Century Maritime Silk Road and University Presidents’ Forum 2018 ณ ประเทศจีน
October 20, 2018

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ณ โรงแรมพีช บลอสซั่ม รีสอร์ท หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต

1420E1EF-8398-4F9C-B038-DBC490C6F48A

18 – 20 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” จัดโดย ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ณ โรงแรมพีช บลอสซั่ม รีสอร์ท หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา และสมาชิก ทคบร. จำนวน 25 สถาบัน และเป็นเวทีในการรับฟังแนวทางการดูแลมาตรฐานบัณฑิตศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลายมิติ

Recent post