กิจกรรม Honda Dream Road ถนนในฝัน..ถนนปลอดอุบัติเหตุ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการประชุมโครงการวิจัย เรื่อง One Health Drivers of Antibacterial Resistance in Thailand
October 10, 2018
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการประชุมระดมสมอง “ประชากรฐาน ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น”
October 10, 2018

กิจกรรม Honda Dream Road ถนนในฝัน..ถนนปลอดอุบัติเหตุ

honda07

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Honda Dream Road ถนนในฝัน..ถนนปลอดอุบัติเหตุ” โดยมี นายอริสร โตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธ รจังหวัดนครปฐม กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ Honda Dream Road และ การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน๊อค 100% ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด และสถานีตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม จัดขึ้น ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการฝึกอบรมโดยวิทยากร และครูฝึก จากยูไนเต็ด ฮอนด้า และฮอนด้า สำนักงานใหญ่ ถึงเทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ การแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ มารยาทในการขับรถบนท้องถนน รวมถึงสถิติและสาเหตุต่างๆที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมี การฝึกอบรมปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นด้วยตัวเอง และการเตรียมความพร้อมก่อนการขับขี่ยานพาหนะที่ถูกต้อง เพื่อนำมาปรับใช้ในการขับขี่ ช่วยกันลดอุบัติบนท้องถนนอีกทางหนึ่งด้วย

Recent post