ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เยียมชมพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
October 11, 2018
OP อาสาร่วมใจพัฒนา ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
October 11, 2018

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เยียมชมพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ns1

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ วางพวงมาลัยถวายสักการะหน้า “พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ และเยี่ยมชมห้องศรีพัชรินทราราชสักการ พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชม ณ ชั้น ๔ อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

Recent post