คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการประชุมโครงการวิจัย เรื่อง One Health Drivers of Antibacterial Resistance in Thailand

Mahidol Day of Service นำส่งถุงผ้าและการ์ดส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วย
October 10, 2018
กิจกรรม Honda Dream Road ถนนในฝัน..ถนนปลอดอุบัติเหตุ
October 10, 2018

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการประชุมโครงการวิจัย เรื่อง One Health Drivers of Antibacterial Resistance in Thailand

medical1

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เป็นประธาน ในการจัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง One Health Drivers of Antibacterial Resistance in Thailand (สุขภาพหนึ่งเดียวกับการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ และ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับ Bristol University จากประเทศสหราชอาณาจักร โดยทุนสนับสนุนจาก Medical Research Council- MRC ระยะเวลาดำเนินการ 2018-2021 โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมจาก Bristol University และจากสถาบันร่วมวิจัย ทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post