คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานสัมมนาพิเศษ เรื่อง The 1st Thailand-Taiwan Forum on Medical Science and Technology

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับทีมบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
October 3, 2018
งานวันคล้ายวันสถาปนา ฉลองการครบรอบ 2 ทศวรรษ+1 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
October 4, 2018

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานสัมมนาพิเศษ เรื่อง The 1st Thailand-Taiwan Forum on Medical Science and Technology

B0A71415-52CA-472E-AD43-FDA20654CF5B

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง หัวหน้าโครงการโรคมะเร็งในเด็กและอาจารย์แพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา และกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับ Dr.Chen-Yuan Tung, Representative of Taipei Economy and Cultural Office in Thailand  พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ Evaluating the genetic diversity for conservation and sustainable use of natural Chinese medical plant resources  ในงานสัมมนาพิเศษ  เรื่อง The  1st Thailand-Taiwan Forum on Medical Science and Technology (Mahidol University, National Sun Yat-sen University, National Taiwan University) 

งานสัมมนาครั้งนี้  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการศึกษา วิชาการและวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างด้านการศึกษา   ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post