สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

มหิดลอินเตอร์จับมือโพสต์ทูเดย์จัด Wealth Campus
October 8, 2018
พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
October 10, 2018

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

food2

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” สำหรับครูและบุคคลากรของโรงเรียนในเขตภาคกลาง ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านอาหารและโภชนาการให้มีศักยภาพมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภาวะโภชนาการที่ดีของเด็กไทย ผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ

Recent post