รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม STS forum ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการด้านผู้สูงอายุ
October 5, 2018
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) เป็นเจ้าภาพในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Intellectual Property (IP) Commercialization in the Framework of the Enabling IP Environment (EIE) Project
October 8, 2018

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม STS forum ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

MU-Japan_181008_0018

7 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม 15th Annual Meeting of Science and Technology in Society forum (STS forum) โดยได้รับเกียรติจาก นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ จากนั้น ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าบรรยาย โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ อาทิ President of National Academy of Sciences, USA. McNutt Marcia , Professor Shinya Yamanaka of Kyoto University Noble Laureate in Medicine 2012 , University President Forum , Discussion : University as Platform for Change , Report of the output from each table after discussion , Nobel Laureate in Chemistry 1986 from Taiwan , AI and Societies โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมงาน กว่า 60 แห่ง ทั่วโลก

งานประชุม 15th Annual Meeting of Science and Technology in Society forum (STS forum) เป็นการประชุมที่รวมนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั่วโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2561 ณ Kyoto International Conference Center เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

Recent post