ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิด University Consortium of the 21st Century Maritime Silk Road and University Presidents’ Forum 2018 ณ ประเทศจีน

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ณ โรงแรมพีช บลอสซั่ม รีสอร์ท หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต
October 20, 2018
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดศูนย์จีนศึกษา (CCS) อย่างเป็นทางการ ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
October 20, 2018

ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิด University Consortium of the 21st Century Maritime Silk Road and University Presidents’ Forum 2018 ณ ประเทศจีน

289328

19 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) มอบของที่ระลึกแด่ นายจาง หรง (Zhang Rong) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน (Xiamen University)ในโอกาสเป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิด University Consortium of the 21st Century Maritime Silk Road and University Presidents’ Forum 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน เมืองฝูเจี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Maritime Silk Road เป็นเส้นทางสู่ประวัติศาสตร์โลกที่ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการค้า นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม การร่วมกันผลักดันจิตวิญญาณแห่งสันติภาพ และความร่วมมือที่เปิดกว้าง ตลอดจนการเรียนรู้ และผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย-จีน และความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม

Recent post