มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบเครื่องปิดฝากระป๋อง แบบมือโยก ให้กับชาวบ้านกลุ่มชุมชนบ้านศาลาดิน

การประชุม 85th Anniversary Celebration and Innovation Development Conference ณ Kunming Medical University
October 18, 2018
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13
October 18, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบเครื่องปิดฝากระป๋อง แบบมือโยก ให้กับชาวบ้านกลุ่มชุมชนบ้านศาลาดิน

saladin6

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบเครื่องปิดฝากระป๋อง แบบมือโยก ใช้สำหรับปิดฝาอลูมิเนียม จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทั้งกระป๋องพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 66.5 มม.สูง 120 มม. จำนวน 200 กระป๋อง ให้ชาวบ้านชุมชนบ้านศาลาดิน ในโครงการ “ศาลายาเมืองสร้างสรรค์” ของศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล ผู้อำนวยการกองคลัง และ อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล ซึ่งในการนี้เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพ ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สินค้า และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้นำรายได้กลับคืนเข้าสู้ท้องถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้ทั่วถึง

Recent post