คณะเภสัชศาสตร์ ม. มหิดล จัดพิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

8 ส่วนงาน ม.มหิดล เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561
October 12, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
October 13, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม. มหิดล จัดพิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

Pharmacy-king_181012_0001

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้อง 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post