นศ.ปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” จาก มสวท.

ม.มหิดลเข้าร่วมการประชุม Joint Meeting of the ProSPER.Net Twelfth General Assembly and Eighteenth Board Meeting Session 3 ณ ประเทศมาเลเซีย
October 23, 2018
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในวาระครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งคณะฯ
October 24, 2018

นศ.ปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” จาก มสวท.

y3

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชิตินาท เทศรัตนวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีพิธีรับมอบทุนการศึกษาฯ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณในงานพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เกียรติยศแก่บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ดำเนินการคัดเลือก นิสิต นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” (Quality Youths Scholarship of The Year 2018) จำนวน 19 ทุน ทุนละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง รวมถึงการบรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ “ทำเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิธีมอบในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันครบรอบปีที่ 10 ของการสถาปนามูลนิธิ และตรงกับวันเทคโนโลยีของไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

Recent post