ม.มหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ระหว่าง สกอ. สกว. และ 25 สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคกลาง
October 1, 2018
ม.มหิดล – NUS ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
October 2, 2018

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Workshop on Impact Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs”

health4

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Workshop on Impact Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs” ณ ห้องกมลมาศ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ สำหรับการอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง USAID Funded MEASURE Evaluation at Carolina Population Center, University of North Carolina, The Global Evaluation and Monitoring Network for Health (GEMNet-Health) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้ได้รับคัดเลือกจาก 17 ประเทศ รวม 22 คน จากทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา และทวีปเอเชีย

Recent post