สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Workshop on Impact Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs”

ม.มหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ระหว่าง สกอ. สกว. และ 25 สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคกลาง
October 1, 2018
ม.มหิดล – NUS ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
October 2, 2018

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Workshop on Impact Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs”

health4

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Workshop on Impact Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs” ณ ห้องกมลมาศ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ สำหรับการอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง USAID Funded MEASURE Evaluation at Carolina Population Center, University of North Carolina, The Global Evaluation and Monitoring Network for Health (GEMNet-Health) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้ได้รับคัดเลือกจาก 17 ประเทศ รวม 22 คน จากทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา และทวีปเอเชีย

Recent post