คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ CMU, Taiwan

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
October 30, 2018
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ “นักวิทย์รุ่นใหม่นำไทยไปด้วยกัน-Reinventing Thailand @ Young Scientists” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
October 31, 2018

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ CMU, Taiwan

Ph_31_181031_0005

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Liang – Yo Yang, Dean Office of Global Affairs, School of Medicine, College of Medicine and Executive Members จาก China Medical University, Taiwan ประเทศไต้หวัน ในการเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างสถาบัน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post