คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัล”UAV Startup 2018 ด้านเศรฐกิจ” ในงาน Innovation Thailand Expo 2018 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2561
October 5, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
October 5, 2018

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัล”UAV Startup 2018 ด้านเศรฐกิจ” ในงาน Innovation Thailand Expo 2018 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

uav1

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ รางวัล“UAV Startup 2018 ด้านเศรฐกิจ” ในงาน Innovation Thailand Expo 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดย อาจารย์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวด ในโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2018 หัวข้อ “นวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินสำหรับการพ่นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลไม้เพื่อการส่งออก” ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

Recent post