งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในวาระครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งคณะฯ

นศ.ปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” จาก มสวท.
October 24, 2018
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ประชาชนใน “งาน We Love PETs ครั้งที่ 8” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม2
October 24, 2018

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในวาระครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งคณะฯ

sc3

24 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในวาระครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งคณะฯ โดยในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูรพาจารย์ผู้มีคุณูปการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม พิธีสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลมเวลา พิธีทำบุญ ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงบ่ายมีการเสวนา 60 ปีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง LO1 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นอาจารย์ตัวอย่างคณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ได้คะแนนดีเด่น และรางวัลประกวดภาพถ่ายและวีดีโอคลิป โดยงานดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2536 เป็นต้นมาเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรก ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษาของชาติ

Recent post