มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 5/2561
October 21, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
October 22, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย

A066A22B-E3C7-45BE-9F16-B92ADE65C15D

22 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Eva Hager, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and Permanent Observer to ESCAP สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาธารณรัฐออสเตรียกับมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post