การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 5/2561
October 21, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
October 22, 2018

Courtesy call of the Austrian Ambassador to Thailand

A066A22B-E3C7-45BE-9F16-B92ADE65C15D

On Monday 22nd October 2018, Mahidol University warmly welcomed H.E. Mrs. Eva Hager, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and Permanent Observer to ESCAP and Ms. Judith Schildberger, First Secretary and Deputy Head of Mission, Austrian Embassy in Bangkok. H.E. Mrs. Eva Hager has mentioned many activities for the upcoming year which the Austrian Embassy will hold to celebrate the 150th anniversary of the signing of the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between Thailand and Austria. Both parties also discussed further regarding the opportunities to enhance academic collaboration between Austria and Thailand.

Recent post