คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงาน “ปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่ 7”
October 8, 2018
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
October 9, 2018

“Wealth Campus” Event Teaches Students How to Save Money and Invest Wisely

post4

Mahidol University International College (MUIC), in collaboration with Post Today newspaper, organized “Post Today Wealth Campus @MUIC” on October 3-4, 2018.

Asst. Prof. Dr. Chanchai Phonthanukitithaworn, MUIC Interim Associate Dean for Corporate Communication and Information Technology, together with Mr. Wut Nontarit, Editor of Post Today, gave a welcome speech during the opening ceremony held at MUIC Building 1.

The highlight of the event was the Education Talk Sessions that featured famous experts on wealth and successful business owners: Dr. Benjarong Suwannakiri, ME BY TMB Digital Banking; Mr. Punyawee Chantarakajorn, Financial Planner of Super Trader; Mr. Sivanus Yamdee, Founder and CEO of Coin Asset Co. Ltd.

Moreover, an all-in-one fair featured various activities such as workshops, student showcases, games, mini-concerts by SCRUBB and MEAN, and a night market.

This event aimed to share lessons on money and investment and how to save wisely, as well as teaching students about wealth management.