มหิดลอินเตอร์จับมือโพสต์ทูเดย์จัด Wealth Campus

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงาน “ปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่ 7”
October 8, 2018
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
October 9, 2018

มหิดลอินเตอร์จับมือโพสต์ทูเดย์จัด Wealth Campus

post4

เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จัดกิจกรรม Post Today Wealth Campus @MUIC  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ กล่าวต้อนรับและเปิดงานร่วมกับคุณวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ณ ห้องสัมมนา 1210 และลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้มีเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและการบริหารการเงิน ได้แก่ ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี จาก ME BY TMB คุณปุณยวีร์ จันทรขจร นักวางแผนการเงินจาก Super Trader คุณศิวนัส ยามดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิง อาทิ Workshopด้านการเงิน, การแสดง, เกมส์, มินิคอนเสิร์ตจากวง SCRUBB และวง MEAN และตลาดนัดกลางคืน งานนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารการเงิน การลงทุนรูปแบบต่างๆ ตลอดจนทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการเงินในการพัฒนาคุณภาพขีวิตที่ดีเพื่อความพร้อมในยุคดิจิทัลให้แก่นักศึกษาต่อไป

Recent post