คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ในโครงการ “รามาน้อย ครั้งที่ 24”

สถาบันเด็กฯ มหิดล จัดแถลงข่าวและพิธีเปิด“ค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย”
October 16, 2018
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Shanghai Conservatory of Music
October 17, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ในโครงการ “รามาน้อย ครั้งที่ 24”

eg01

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ในโครงการ “รามาน้อย ครั้งที่ 24” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 86 คน ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยให้บุตรของบุคลากร ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการจัดการกลยุทธ์และการคลัง กล่าวต้อนรับ ภายในงานมีการกล่าวแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (LCMD LABและ B-AODD LAB) และห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (SMART LABและ BCI LAB) ณ ห้อง R-231 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post