คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2561

คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
October 19, 2018
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ณ โรงแรมพีช บลอสซั่ม รีสอร์ท หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต
October 20, 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2561

technology1

19 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องในโอกาส “วันเทคโนโลยีของไทย” ซึ่งกำหนดให้เป็นวันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถตลอดจนพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาวไทยทั้งมวล ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Recent post