คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ประชาชนใน “งาน We Love PETs ครั้งที่ 8” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม2

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในวาระครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งคณะฯ
October 24, 2018
การแสดงนิทรรศการโครงการกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13
October 24, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ประชาชนใน “งาน We Love PETs ครั้งที่ 8” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม2

WeLovePets4

20 – 21 ตุลาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ในเรื่องการดูแลนกอย่างถูกวิธี และให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับนก ใน “งาน We Love PETs ครั้งที่ 8” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ซึ่งในงานได้เปิดให้ประชาชนได้พบกับความน่ารัก แสนรู้ ของสัตว์เลี้ยงแสนรักหลากหลาย ทั้งนก กระต่าย สัตว์ฟันแทะ แมว ฯลฯ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกวดนกบินอิสระ ให้ได้ทึ่งในความสามารถของนก นอกจากนี้มีการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ งานเปิดให้เข้าชมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

Recent post