Mahidol Day of Service นำส่งถุงผ้าและการ์ดส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางเยือน Macquarie University, University of Sydney, University of New South Wales และ University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย
October 10, 2018
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการประชุมโครงการวิจัย เรื่อง One Health Drivers of Antibacterial Resistance in Thailand
October 10, 2018

Mahidol Day of Service นำส่งถุงผ้าและการ์ดส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วย

day1

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล  นำถุงผ้าพร้อมการ์ดส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วย  มอบให้ นายแพทย์นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เพื่อใช้ในการใส่ยาให้แก่ผู้ป่วยแทนถุงพลาสติก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Mahidol Day of Service  โดยมีผู้ร่วมบริจาคถุงผ้าและเขียนการ์ดส่งต่อกำลังใจจากผู้ที่มาร่วมงาน “วันมหิดล” (24 กันยายน 2561)  พร้อมนี้  มีคณะเจ้าหน้าที่เภสัชกรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมส่งมอบถุงผ้า  ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กิจกรรม Mahidol Day of Service  เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนนักศึกษา  บุคลากร  ศิษย์เก่า และผู้สนใจ  ร่วมส่งความดีเข้าร่วมโครงการ “Join Your way วันมหิดลทุกคนให้ได้”   ซึ่งในปี พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการคัดเลือกโครงการเข้าร่วมใน“โครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.mahidol.ac.th/dayofservice เมนู “บอกสิ่งดีๆ ที่เราทำ”

Recent post