คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประกวด “หนูน้อยฟันสวย” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561

การบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยแนวใหม่
October 25, 2018
การประชุม The Third “One Belt, One Road” University Presidents’ Summit
October 26, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประกวด “หนูน้อยฟันสวย” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561

dent_01_181025_0003

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา แก่ผู้ชนะการประกวด “หนูน้อยฟันสวย” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี 2561 จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังและรณรงค์ให้ผู้ปกครองและเยาวชนมีความสนใจ เอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก โดยในปีนี้ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้ชนะการประกวด (รอบชิงชนะเลิศ) จำนวน 14 ราย และผู้ชนะการประกวด ได้แก่
1. เด็กชายธนธัส โทรอล (รางวัลชนะเลิศ)
2. เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์ พลไชยขา (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)
3. เด็กหญิงกฤษฏี นาคนาม (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)
ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดจะเข้ารับประทานรางวัล จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในงานเพื่อฟันที่คุณรัก ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า ในโอกาสต่อไป

Recent post