คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้ธนาคารสายพันธุ์ส้มโอจังหวัดนครปฐม

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัย Fudan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
October 31, 2018

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้ธนาคารสายพันธุ์ส้มโอจังหวัดนครปฐม

csr01

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้ธนาคารสายพันธุ์ส้มโอจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ วัดบางช้างเหนือ จัดทำโครงการแหล่งเรียนรู้ธนาคารสายพันธุ์ส้มโอจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัดบางช้างเหนือ คณะสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงานราชการต่างๆ ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ และได้พัฒนาความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนร่วมกับวัดบางช้างเหนือ คณะสงฆ์ ประชาชน และเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครปฐมด้วย โดยพระพิพัฒนศึกษากร เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือและเจ้าคณะอำเภอสามพราน ได้มีสัมโมทนียกถาเสริมกำลังใจการทำงานเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

Recent post