คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปีที่ 2

ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
October 13, 2018
สถาบันเด็กฯ มหิดล จัดแถลงข่าวและพิธีเปิด“ค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย”
October 16, 2018

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปีที่ 2

D64853A0-FF4C-4F7F-B4BB-8DE70E0119A5

13 ตุลาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปีที่ 2  ซึ่งในงาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ ศูนย์อาหาร (Food Court) อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้น ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ผู้ร่วมพิธีฯ ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นเป็นการแสดงปาฐกถาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อด้วยปาฐกถาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดย รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 ต่อด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 การฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ ศาลาศิริราช 100 ปี พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี พิธีเจริญจิตภาวนา เป็นเวลา 9 นาที ณ ศาลาศิริราช 100 ปี การแสดงภาพประติมากรรมแสงเงาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เหนือตึกศรีสังวาลย์ พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ การบรรเลงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงน้อมรำลึกโดย นักร้องกิตติมศักดิ์และนักร้องประสานเสียงคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ศิริราช และการแสดงแสงสีสื่อผสม “ชุดความฝันของพ่อ” และร่วมร้องเพลงความฝันอันสูงสุด นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์อันทรงคุณค่า จำนวน 10 ภาพ จัดแสดงระหว่าง วันที่ 10-18 ตุลาคม 2561 ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

Recent post