พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 32 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
October 2, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Ministry of Research, technology, and Higher Education ประเทศอินโดนิเซีย
October 3, 2018

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 32 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Rama_02

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ทรงฟังปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ ๓๒ เรื่อง “แบคทีเรียในลำไส้เป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด” เพื่อเป็นการระลึกถึง ศาสตราจารย์ นพ.ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์ กิติยากร ผู้สร้างคุณประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และบุคลากร ร่วมรับเสด็จ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก W.H. Wilson Tang M.D.,FACC,FAHA,FHFSA Professor of Cardiovascular Medicine , Cleveland Clinic ,USA. เป็นองค์ปาฐกในการบรรยายเรื่อง “ Gut Microbiome and Cardiovascular Risk “ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เครดิตภาพ งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Recent post