รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ม.มหิดล ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ในรายการ เรื่องดีดี TNN ทางช่อง TNN 24
November 23, 2018
งานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พร้อมพิธีต้อนรับบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นส่วนหนึ่งของศิริราช
November 26, 2018

งานเดินวิ่ง 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

86FDF741-57B3-4DD1-B24B-87193B50B54F

25 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดงานเดินวิ่ง 60 ปีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (งาน MUSC 60 RUN) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวรายงาน

งาน MUSC 60 RUN จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความรักความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนและสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา และเพื่อระดมทุนสนับสนุนการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทกิจกรรม คือ วิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10. 5 กิโลเมตร และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,700 คน

Recent post