แถลงข่าวประกาศผลตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
November 21, 2018
นักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO)
November 21, 2018

กิจกรรมปฐมนิเทศและรายงานตัวนักเรียนทุน “โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต” ประจำปี 2561

chat 3

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษาในโอกาสปฐมนิเทศและรายงานตัวนักเรียนทุนโครงการ “กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต” ประจำปี 2561  จำนวน 29  คน ณ ห้องประชุม 314 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา  โดยมี  นายยงยุทธ  มณีจันทร์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานเขตนครปฐม ธนาคารกรุงไทย จำกัด และนายสกลชัย เรืองพลรณชัย ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม  ธนาคารกรุงไทยจำกัด ร่วมในกิจกรรม

โครงการ “กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต” เป็นทุนสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลายศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี  และมีคะแนนสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุดของโรงเรียนและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐตามที่ธนาคารกำหนด

Recent post