คณะผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุม “Belt and Road Science and Innovation Forum 2018” ที่ มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong
November 2, 2018
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ เป็นผู้แทนอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ และพิธีลงนามของศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
November 5, 2018

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมงาน TEDxMahidolU 2018

74E2A3C1-A369-4697-B75C-F5B14A1204C8

3 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติร่วมงาน TEDxMahidolU 2018 ณ หอแสดงดนตรี MACM วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

TEDxMahidolU เป็นงาน TEDx ที่จัดโดยบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในหัวข้อ “Words on the Street-คำเล่าจากท้องถนนหรือ WOTS” เป้าหมายของ TEDxMahidolU คือการที่ผู้ฟังได้รับแนวคิดที่น่าสนใจจากงานนี้แล้วนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเอง และในท้ายที่สุดก็จะเป็นการพัฒนาชุมชนของผู้ฟัง ผู้จัดต้องการให้งานนี้เป็นพื้นที่ให้ผู้คนได้มีโอกาสแบ่งปันข้อมูลองค์ความรู้หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้งานนี้สอดคล้องกับสโลแกนของงาน TED ซึ่งก็คือ Ideas Worth Spreading (ไอเดียที่น่าบอกต่อ) ซึ่งนอกจากผู้พูดจะมีโอกาสใช้งานนี้เป็นพื้นที่เล่าเรื่องราวของพวกเขาแล้วผู้ฟังก็ยังได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจในมุมมองที่อาจยังไม่มีใครเล่ามาก่อน วิทยากรโดย กัญจน์ชญา เรืองศิริกานต์ (living without hearing) ชนกพร พัวพัฒนกุล (Uninstall the stereotype) ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ (Tale of two cities) Thanarith Satrusayang (Why ego is destructive) ปทานนท์ ขวัญสนิท (What ‘s behind suicidal thoughts) Dale Konstanz (Everyday art of appreciation) กิตติพงษ์ หาญเจริญ (love nature through education) นฤดม รุ่งศิริวงศ์ (Security and Convenience which will you choose) อ.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ (How to be a good digital citizen) วิปร วิประกษิต (three life skills to success) และ ซินดี้ สิรินยา บิชอพ (Life as a perfectionist)

Recent post