รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) ครั้งที่ 5/2561
November 14, 2018
รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 พร้อมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
November 15, 2018

โครงการ “วิศวะจิตอาสารีไซเคิลจักรยานเพื่อน้องนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร”

eg-bike-5

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสารีไซเคิลจักรยานเพื่อน้องนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร” โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบจักรยาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ ดร.วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมส่งมอบจักรยาน จำนวน 20 คัน ให้กับโรงเรียนวัดวังอิทก และ โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ จ.พิษณุโลก โรงเรียนละ 10 คัน ซึ่งโครงการดังกล่าว นักศึกษาจิตอาสาทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ร่วมกันฝึกทักษะการซ่อมจักรยานเก่าให้ใช้ได้ โดยมี นายปิยะ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ เป็นวิทยากรฝึกทักษะ เพื่อส่งมอบจักรยานที่ซ่อมเสร็จแล้วให้กับโรงเรียนต่างๆได้นำไปใช้ประโยชน์
นอกจากนี้ ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฯ พร้อมด้วยทีมงานและบุคลากร ได้ร่วมส่งมอบซองเงินทำบุญทอดกฐินสามัคคี ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิพระสงฆ์ วัดหนองปรือ จ.ปราจีนบุรี แก่คณะทีมดารานักแสดงชั้นนำ จากละครทีวี เรื่อง “อังกอร์” รับมอบเพื่อนำไปถวายวัดต่อไป

Recent post