ม.มหิดล-สสว. ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬาของประเทศไทย
November 26, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2561
November 27, 2018

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน “MUSIQUE” เพื่อการรับรองคุณภาพในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาดนตรี ของวิทยาลัยฯ MUSIQUE

Music_22

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2461 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน “MUSIQUE” เพื่อการรับรองคุณภาพในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาดนตรี ของวิทยาลัยฯ MUSIQUE เป็นกระบวนการรับรองคุณภาพของสถาบันทางดนตรีนานาชาติ ที่เกิดขึ้นจากองค์กรของสถาบันทางดนตรีในยุโรป

โดยระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 ของการเยี่ยมชมเพื่อตรวจประเมิน คณะทีมงานตรวจประเมินทั้ง 5 ท่าน ได้พบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หลายท่าน รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง , รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณาจารย์ นักเรียน ศิษย์เก่า และกลุ่มผู้ว่าจ้างและลูกค้าผู้ที่เคยใช้บริการจากนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะทีมงานตรวจประเมินได้เยี่ยมชมวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรและทำการตรวจสอบหลักสูตรปริญญาตรีสาขาดนตรีอย่างละเอียด ผลการตรวจประเมินเบื้องต้นได้ถูกแถลงต่อทีมบริหารของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งได้รับผลในทางที่ดีเป็นอย่างมาก ด้วยความเห็นของคณะกรรมการตรวจประเมิน ที่เน้นถึงจุดแข็งในเรื่องของความเป็นสากล “ระดับโลก” ของหลักสูตร เมื่อการตรวจประเมินครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้มีโอกาสและความเป็นไปได้สูง ที่หลักสูตรปริญญาตรีสาขาดนตรี ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับสถานะการรับรองจากสถาบัน MUSIQUE

สมาชิกของทีมงานตรวจประเมินที่เข้าร่วมในกระบวนตรวจประเมินครั้งนี้ ประกอบไปด้วย Prof. Jeffrey Sharkey (Principal of Royal Conservatoire of Scotland), Prof. Mist Thorkelsdottir (Expert/Consultant in Music Education, International Relations Director at University of Southern California), Prof. Jan-Gerd Kruger (Jazz/International Relations, Prince Claus Conservatoire, The Netherlands), Prof. Joan-Albert Serra (Music and Arts Management and Educational Advisor, Barcelona, Spain), และ Ms. Weibke Rademacher (Ph.D. student in Musicology from the University of Cologne, Germany)

Recent post