ม.มหิดล ร่วมเสวนา “เครือข่ายพันธมิตรภารกิจ Research Integrity”
November 28, 2018
การประชุมนานาชาติ INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION PLATFORM (IZNHEP): INTERNATIONALIZATION POLICIES AND PRACTICES FOR FUTURE DEVELOPMENT
November 29, 2018

พิธีเปิด “ชมรมกีฬาภาษาและวัฒนธรรม” (LCSC) ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรเอเชีย ม.มหิดล

543186E7-40A6-4268-971E-107FF7EDBEC8

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิด “ชมรมกีฬาภาษาและวัฒนธรรม” ( LC SPORT CLUB ) ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โถงลานศิลาจารึก ชั้น 1  พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นักกีฬาของสถาบันฯ ที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 จากนั้น ดร.ธีระพงษ์ บุญรักษา ประธานคณะกรรมการสวัสดิการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของชมรมกีฬา และแนวทางในการตั้งชมรม เพื่อสร้างสุขและการมีส่วนร่วมในมิติต่างๆ โดยเฉพาะด้านกีฬาให้กับบุคลากรของสถาบันฯ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม WALK RALLY และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมงานฯ

Recent post