คณะ ICT ม.มหิดล จัดพิธีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับเอเชีย (The 2018 ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Contest)
November 16, 2018
ม.มหิดล ร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “2 ด้านของสารเคมี (Two Faces of Chemicals)” ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
November 17, 2018

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

DSC_3024

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561 ให้มหาวิทยาลัยมหิดลนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น 895,686.18 บาท

ในช่วงเช้า นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้าพระกฐินฯ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลจากส่วนงานต่างๆ ร่วมในพิธี

Recent post