คณะเภสัชศาสตร์ ม. มหิดล ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
November 16, 2018
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุม “เปิดโครงการวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย”
November 16, 2018

ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นำสถาบันอุดมศึกษาไทย-เมียนมา ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 1)

5770EC6D-7639-40A9-8E94-646C32C76E0E

16 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นำสถาบันอุดมศึกษาไทย-เมียนมา ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 1) ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา โดยได้เข้าฟังการบรรยายหัวข้อการบริหารงานและกลยุทธด้านวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสำเร็จ และนั่งรถรางชมศาลายา

Recent post