พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 17 Mahidol University Executives Development Program# 17 (MU-EDP#17)
November 22, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมงานประเพณีลอยกระทง “จองเปรียง ณ มหานทีสีทันดร”
November 23, 2018

มหิดลอินเตอร์จัด MUIC Exchange Abroad Fair 2018

aboard-03

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MUIC Exchange Abroad Fair 2018” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ภายในงานมีนักศึกษาชาวต่างชาติที่อยู่ในโครงการแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาร่วมให้ข้อมูลและแนะนำมหาวิทยาลัยของตน อาทิ WHU – Otto Beisheim School of Management ประเทศเยอรมัน, University of New Brunswick ประเทศสหรัฐแคนาดา, University of Birmingham ประเทศอังกฤษ, Berlin School of Economics and Law ประเทศเยอรมัน International Christian University ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

Recent post