คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
November 9, 2018
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดการแสดงคอนเสิร์ตออร์เคสตรา ระดับโลก Berliner Philharmoniker เต็มวงครั้งแรกในไทย
November 11, 2018

ม.มหิดลร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0”

748CA81C-3842-4957-8C23-9FAA810D16BA

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0” พร้อมทั้งร่วมเสวนาเรื่อง “ประสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย” โดยมีบุคลากรทางการศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานประชุม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Recent post