ม.มหิดลร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0”
November 9, 2018
Macquarie’s Research Partnership Workshop & Scholarship Offers
November 12, 2018

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดการแสดงคอนเสิร์ตออร์เคสตรา ระดับโลก Berliner Philharmoniker เต็มวงครั้งแรกในไทย

D33A3B5D-246E-4DA0-8C96-985259BF40D0

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแสดงคอนเสิร์ตออร์เคสตราระดับโลก Berliner Philharmoniker โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ,รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล , ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของวง Berliner Philharmoniker ซึ่งเป็นวงออร์เคสตราที่ดีที่สุดวงหนึ่งของโลก

พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานแสดงดนตรีระดับโลกครั้งนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีคลาสสิกครั้งสำคัญในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการเปิดการแสดงฤดูกาลที่ 14 ของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย หรือ TPO (Thailand Philharmonic Orchestra) วง Berliner Philharmoniker เป็นวงออเคสตราที่ดีที่สุดวงหนึ่งของโลก จากประเทศเยอรมัน พร้อมด้วย Gustavo Dudamel วาทยกรชั้นนำมากความสามารถ ที่มีพรสวรรค์โดดเด่นและเป็นที่กล่าวขาน โดยการแสดงคอนเสิร์ต Berliner Philharmoniker in Bangkok with Gustavo Dudamel การแสดงคอนเสิร์ต Berliner Philharmoniker in Bangkok จะเป็น ” Once in a Life Time Experience” และเป็นหนึ่งในการแสดงดนตรีครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองไทยที่ทั้งคอเพลงคลาสสิคและผู้ชื่นชอบดนตรีทุกประเภท จะจดจำและกล่าวขานกันอีกนาน 

Recent post