ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING”
November 14, 2018
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดงาน Meet the Dean ประจำปี 2561
November 14, 2018

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 47 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ipsr01

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 47 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยกิจกรรมในช่วงแรก เป็นพิธีเซ่นไหว้พ่อปู่ขุนทุ่ง พิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร การแสดงขิม โดยนักเรียนจากโรงเรียนสาลวัน ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ต่อด้วยพิธีสงฆ์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นการกล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตอำเภอพุทธมณฑล คือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดสาลวัน โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนคลองโยง โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ และโรงเรียนวัดมะเกลือ ทั้งนี้มี รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตย์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ร่วมรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

Recent post