นศ.ชมรมคริสเตียนร้องเพลงอวยพรผู้บริหาร ม.มหิดล เนื่องในวันคริสต์มาส
November 27, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการ The 8thJapan-Thailand-Korea Joint Symposium เรื่อง “Frontier Research in Dentistry”
November 27, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ต้อนรับผู้บริหารจาก Faculty of Pharmacy, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

DB3EF45C-1167-419B-A163-93F1F7658473

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา , รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Faculty of Pharmacy, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนำโดย Dr. Dewi Melani Hariyadi, Apt. (Vice Dean in Research, Community Services, and Partnership) ณ ห้องประชุม 409 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในโอกาสที่ Faculty of Pharmacy, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระบบการจัดการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศไทย นอกจากนี้ Dr. Budi Suprapti ยังได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ ’Clinical Pharmacy Education at Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga, Indonesia’ ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเภสัชกรรมคลีนิก

จากนั้น ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Faculty of Pharmacy, University of Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ได้ร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสาขาเภสัชกรรมคลินิก  

Recent post