งานเดินวิ่ง 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
November 25, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ Institute of Oral Medicine, National Cheng Kung University; Department of Stomatology; National Cheng Kung University Hospital, Taiwan
November 26, 2018

งานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พร้อมพิธีต้อนรับบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นส่วนหนึ่งของศิริราช

siriraj-14

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของศิริราชเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล และเชื่อมต่อระบบสาธารณสุขพื้นที่ภาคใต้ตอนบน รวมถึงการเรียนการสอนและการฝึกอบรม โดยมี ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย  คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้แทนรักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมแถลงข่าว พร้อมใช้โอกาสนี้เชิญชวนคนไทยสร้างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ด้วยภาพยนตร์ชุด “ต้นกล้าศิริราช” ณ ห้องสิรินธร  อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช

ก่อนการแถลงข่าว มีพิธีวางพวงมาลาที่หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โดยผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เดินแถวจากโถงตึกอานวยการ สู่ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ และผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแถวรอต้อนรับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Recent post