ม.มหิดล ร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “2 ด้านของสารเคมี (Two Faces of Chemicals)” ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
November 17, 2018
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะกายภาพบำบัด
November 19, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางกุ้ง จ.สุพรรณบุรี

BF1BC7FF-CA5F-423D-BA34-75613DE2D39C

17 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรที่เกษียณอายุร่วมนำจตุปัจจัย เครื่องบริวารกฐิน และเครื่องไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในการซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ และบำรุงค่าน้ำ/ไฟ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก พระเทพญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร มาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งยอดจตุปัจจัยถวายรวมทั้งสิ้น 214,318 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

Recent post