ม.มหิดล เข้าร่วมงาน “นายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
November 5, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ดิจิทัล เวนเจอร์ส นำร่องใช้งานแพลตฟอร์มกลางให้ทุกองค์กรสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาออนไลน์
November 7, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับ University of Victoria จากประเทศแคนาดา

victoria2

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Victoria จากประเทศแคนาดา นำโดย Dr. Catherine Krull, Dean, Faculty of Social Sciences และ Dr. Susan Lewis, Dean, Faculty of Fine Arts ในโอกาสเดินทางมาลงนามความร่วมมือฉบับต่ออายุ และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post