คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (TSB 2018) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2561
November 22, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม 50 ปี “ความดีคู่สายน้ำ ล่องเรือสำราญ ริเวอร์ไซด์”
November 22, 2018

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ENRIC 2018

enric6

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018): Global Development with Environmental Sustainability โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 78 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย จีน และไทย ซึ่ง รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก พร้อมกล่าวเปิดงานในการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ. ชลบุรี

Recent post