มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”
November 19, 2018
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Incorporation of Nutrition in the Food System: Application in Policies and Programmes with Specific Reference to Bangladesh”
November 19, 2018

โครงการ “วิศวะร่วมใจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561”

csr2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “วิศวะร่วมใจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561” ณ วัดมงคลประชาราม จ.นครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดและประธานนำเยี่ยมชมบูทจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย คุณสุกัญญา ลี้เจริญ หัวหน้างานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วยทีมงาน บุคลากร และนักศึกษา ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และด้านพลังงานโซลาเซลล์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์จริง และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์เพื่อทดสอบสุขภาพให้กับประชาชนทุกท่านที่สนใจ เพื่อไปนำไปใช้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

Recent post