การประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป.ลาว
November 16, 2018
ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นำสถาบันอุดมศึกษาไทย-เมียนมา ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 1)
November 16, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม. มหิดล ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

7062B8D9-B425-43EB-BC0A-28C1D79FE822

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ลีณา สุนทรสุข หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ และขึ้นทะเบียนยา พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof. Kenji Hamase และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 211 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ในโอกาสนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนเดินทางมาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมด้านเภสัชพฤกษศาสตร์และสาขาจุลชีววิทยา ณ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2561

Recent post