รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมงาน TEDxMahidolU 2018
November 3, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดลจัดโครงการ “ยกระดับวัด และชุมชน ด้วยพลังบุญทอดกฐินสามัคคีวัดทุ่งประดู่”
November 5, 2018

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ เป็นผู้แทนอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ และพิธีลงนามของศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ

primate2

5 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ จัดโดย ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “Non-human Primates in Biomedical Research: Industry-Academia Partnerships in Solving Global Health Problems” เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวานรวิทยาชีวการแพทย์และการดูแลสัตว์ทดลองของ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติจุฬาฯ ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรภาคีงานวิจัยต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ สร้างเวทีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาระดับสากล โดยได้เชิญนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งด้านวานรวิทยาชีวการแพทย์ และบริษัทยาเข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบการบรรยาย และโปสเตอร์ และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ Tsukuba Primate research Center ประเทศญี่ปุ่น, University of California Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Chinese Academy of Science ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Mandarin A Ballroom โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ

Recent post