งานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พร้อมพิธีต้อนรับบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นส่วนหนึ่งของศิริราช
November 26, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน Seminar and Workshop on Writing Manuscripts for Publication
November 26, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ Institute of Oral Medicine, National Cheng Kung University; Department of Stomatology; National Cheng Kung University Hospital, Taiwan

ncku-4

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Chuang, Shu-Fen, Institute of Oral Medicine, National Cheng Kung University; Director, Department of Stomatology; National Cheng Kung University Hospital, Taiwan และ Assistant Professor Chen, Yung Chung, Section Chief, Prosthodontics, และ Huang, Chen Che, Administer ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยต่อไป

Recent post