กิจกรรมปฐมนิเทศและรายงานตัวนักเรียนทุน “โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต” ประจำปี 2561
November 21, 2018
มหิดลอินเตอร์จับมือสถานฑูตฝรั่งเศสจัดกิจกรรม A Plastic Ocean
November 22, 2018

นักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO)

KA_181121_0001

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซ์โปลเรชั่น คัมปานี ลิมิเต็ด จำกัด Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) นำโดย Mr.Toshio Hashiguchi 

ในการเดินทางมามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาธรณีศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากบริษัทฯ และเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีตลอดมา
ณ ห้อง 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
1. นางสาวชุติมา บุญยงค์
2. นางสาวขนิษฐา อินทร์ไธสง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
1. นายกิตติธัช จิตต์สวัสดิ์
2. นางสาวพิกุลกาญจน์ ขวัญชื่น
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
1. นายธนัท อุ่นพงค์ภูวนารถ
2. นายฐานวัฒน์ มุสิกรักษ์

Recent post